Mroźne Gminobranie 27-29.11.2014

IMG 3337 W pracy wpadły dwa wolne dni, szybkie sprawdzenie wiatru (ma wiać cały czas mocno ze wschodu), jeszcze szybsze pakowanie i jadę na trzydniowe gminobranie. Startuję z Warszawy gdzie dojeżdżam pociągiem. I got two free days, so checked weather forecast (it's going to blow strongly from the East), quick packed and go for three day trip. I start in Warsaw where I got by train. IMG 3189 Od Warszawy jadę skrajem Kampinosu. From Warsaw I ride on the edge of Kampinos National Park. IMG 3207 Bzura jeszcze jako tako zielona. Bzura River is still bit green. IMG 3214 Wisła szara i jesienna. Wisła River - gray and autumn.
IMG 3217 Kirkut w Wyszogrodzie. Zniszczony przez Hitlerówców w czasie Wojny. Jewish cementary in Wyszogród. Nazis destroyed it on II World War. IMG 3223 Najczęstszym zajęciem na polach o tej porze roku jest rozrzucanie nawozu. :-) Niestety część zostaje na drodze.. What they do the most in the field this time of the year? Spreading fertilizer. :-) Unfortunately, some of it stay on the road. IMG 3224 Czasem, żeby zaliczyć gminę i się nie najeździć, trzeba zjechać z asfaltu. If you want to get all communes, from time, to time, you have to leave asphalt. IMG 3232 Nie, nie było mgły. To oddech pana fotografa. Temperatura tylko lekko poniżej zera. No, there was no fog. It is photographer's breath. Temperature just a bit below zero.
IMG 3241 Wisła we Włocławku. Wisła River in Włocławek. IMG 3247 Katedra włocławska trochę zaparowała aparat. Za to w środku było ciepło :-) Włocławek Cathedral steamed the camera. But it was warmer inside :-) IMG 3250 Muszę kiedyś przyjechać do Włocławka z przyczepką :-) I have to come to Włocławek once with the trailer :-) Gifts wholesaler. "Everything for 4" goods. IMG 3260 Słońce wyszło, ale wcale nie podniosło temperatury. Cały czas koło zera. Sun rose, but did not raise the temperature. All the time around zero.
IMG 3258 Jednoręki. :-) One-armed. IMG 3262 Wisła w Nieszawie. Latem pływa tu prom, teraz musiałem jechać przez Włocławek. Wisław River in Nieszawa. There is a ferry here in the summer. Today I had to go around by Włocławek. IMG 3263 Nieszawa. CO mnie nie dotyczy??? Nieszawa. WHAT does not concern me??? Except cyclists IMG 3271 Ciechocinek. Pojechałem do wód. Ciechocinek. Sanatorium.
IMG 3274 Niemiła niespodzianka za Aleksandrowem Kujawskim. Artylerzyści zamknęli drogę i musiałem dołożyć kilkanaście kilometrów objazdu. Unplesent surprise near Aleksandrów Kujawski. Gunners closed the road and I had to go aroung dozen km or so. Stop. Live ammunition shooting. Entering can cause death. IMG 3276 Nie prawda, wcale nie trzeba trzymać w lodówce. Wystarczy na zewnątrz.:-) It's not the truth, you don't need to keep it on the frigde. Outside is enough :-) Keep in the fridge after openning. IMG 3281 IMG 3298
IMG 3304 Druga noc dużo chłodniejsza. Zamarzło wszystko co poza namiotem. Siodełko też. Second night was much colder. Everything outside the tent was frozen. Saddle as well. IMG 3305 Wode na herbatę trzeba było najpierw rozpuścić. To make a tea, first you have to melt the water. IMG 3314 O tej porze roku strasznie długo czeka się na słońce. This time of the year, you have to waint very long for the sun. IMG 3318 Wiało okrutnie. Prawie całt czas jechałem z wiatrem, ale jeśli musiałem gdzieś odbić, to momentalnie przemarzałem. Pod wiatr w ogóle bym nie ujechał. The wind was terrible. Almost all the time I rode with the wind, but when turning I was freezing instantly. It would not be possible to ride against the wind.
IMG 3320 Bidony zamarzły już pierwszego dnia i nie było z nich żadnego pożytku. Butelkę z piciem grzałem na plecach. Water bottles frozen first day already and became completly useless. I was warminh the bottle on my back IMG 3342 Za to termos, w dodatkowej kołderce, dawał radę :-) But thermos, with additional cover, was OK :-) IMG 3345 Chciałem zdążyć na ten pociąg. Ale minęliśmy się 7 km przed stacją Krzyż. Starzeję się :-) I wanted to catch that train. But we passed each other 7 km before Krzyż station. I'm getting old :-) IMG 3348 Na stacji w Krzyżu jasno dotarło do mnie, że czas już schować rower i zakończyć sezon kolarski. :-) At Krzyż train station it became clear I have to put the bike into the garage and close the cycling seazon. :-) Sand. Action WINTER.
mapa 520 km + 41 nowych gmin na zaliczgmine.pl 520 km + 41 new comunes on zaliczgmine.pl