37/131 21.07.08 09:59 IMG_0640
IMG_0640
A działo się to dnia dwudziestego pierwszego lipca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego roku na Ziemiach Zachodnich w Miejscowości Mielno, powiat Koszalin, województwo koszalińskie.
W tym czasie I Sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która kierowała życiem narodu polskiego był Władysław Gomułka, Przewodniczącym Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Marszałek Polski Marian Spychalski, Premierem Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Józef Cyrankiewicz. Ministrem Obrony Narodowej Generał Wojciech Jaruzelski.
I Sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Stanisław Kujda, a Przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej - Wacław Geiger, Prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - Stanisław Włodarczyk.
I Sekretarzem Komitetu Miasta i Powiatu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Alojzy Malicki, a gospodarzem powiatu koszalińskiego - Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - Mamer Ziemkiewicz.
Przewodniczącym Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mielnie, na której terenie dokonano uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego był Leon Kasprzykowski.
I Sekretarzem Komitetu Gromadzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Wanda Leputa, Prezesem Gromadzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - Jan Droliński, a Przewodniczącym Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu - Leon Roszkowski.
Było to wówczas kiedy hasło Gromadzkiego Komitetu Jedności Narodu brzmiało "Jubileusz wyzwolenia i powrotu Ziem Zachodnich do macierzy uczcimy wybudowaniem pamiątkowego obeliska".
Wtedy do Mielna przybył I Sekretarz Komitetu Miasta i Powiatu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Przewodniczący Komitetu Frontu Jedności Narodu - Alojzy Malicki, który dokonał wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty budującego się obeliska i wtedy właśnie w obecności mieszkańców Mielna i wczasowiczów wmurowano akt erekcyjny, a odpis jego zachowano w Złotej Księdze pamiątkowej aby przekazać potomnym, że o nich pamiętali przodkowie w I połowie XX wieku.
Podpisy na tym akcie erekcyjnym zostały umieszczone po to, aby prawdziwość tego, co zostało drukiem napisane potwierdzić.

Wacław Geiger
Przew. Prez. Woj. Rad. Nar.

Mement Ziemiewicz
Przew. Prez. Pow. Rad. Nar.

Leon Kasprzykowski
Przew. Prez. Grom. Rad. Nar

Stanisław Kujda
I Sekr. KW PZPR

Alojzy Malicki
I Sekr. KM PZPR

Wanda Leputa
I Sekr. GL PZPR

Stanisław Włodarczyk
Prez. GK ZSL

Leon Roszkowski
Przew. GK FJN

Niniejszy tekst został znaleziony podczas prac przy budowie ulicy Kościuszki, pod obeliskiem upamiętniającym Jubileusz wyzwolenia i powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy.

Well, it's to difficult to translate it :-) Generaly there are names of comunistic party notables in 1970s. Everything written in an old-fashion language.
Camera information
Jalbum 8.0